TELETRANS este furnizorul de soluții și servicii de telecomunicații, tehnologia informației și informatică de proces/SCADA pentru CNTEE TRANSELECTRICA și un portofoliu important de clienți din mediul public și privat. Sediu social: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, RO-030236 Bucuresti.
Teletrans

Servicii


  Informatică de Proces / SCADA

 • Servicii de integrare în sistemul EMS/SCADA pentru producătorii de energie din surse regenerabile si noile sisteme de comandă-control din staţii retehnologizate.
   
 • Servicii de mentenanţă preventivă sau corectivă pentru principalele sisteme informatice critice care asigură funcţiile operatorului de sistem, transport și al pieţei de echilibrare.
   
 • Servicii pentru managementul sistemelor de informatică de proces - administrarea și actualizarea bazelor de date, salvări de scheme și arhive, back-up.
Informatica de Proces / SCADA
IT&C
  IT & C

Servicii de transport de date pe suport de fibră optică:

 • Furnizare de capacități STM1/STM4 și Ethernet over SDH/DWDM;
 • Servicii de transport date la nivel STM16/STM64, 1Gb, 10Gb, Lambda;
 • Servicii de tip n x Mb, n x 1Gb, 10 Gb pe echipamentele IP/MPLS;
 • Asistență tehnică de specialitate.

Servicii de comunicații IP:

 • Internet furnizat in peste 100 puncte din rețeaua națională de fibră optică;
 • Rețele VPN securizate pe rețea IP/MPLS;
 • Interconectare metropolitană / națională a clienților prin centre de exchange;
 • IT outsourcing;
 • Informatică managerială.
IT&C

  Colocare

 • Centre de colocare din București (nod RoNIX) și Timișoara
   
 • Puncte de prezență teritoriale din 35 reședinte de județ
   
 • Stații electrice de 400 kV și 220 kV ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA.
Colocare