TELETRANS este furnizorul de soluții și servicii de telecomunicații, tehnologia informației și informatică de proces/SCADA pentru CNTEE TRANSELECTRICA și un portofoliu important de clienți din mediul public și privat. Sediu social: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, RO-030236 Bucuresti.
Teletrans

Despre noi

SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN REŢELE ELECTRICE DE TRANSPORT „TELETRANS“ S.A. este filiala CNTEE TRANSELECTRICA specializată în furnizarea de servicii IT&C pentru compania-mamă și pentru un portofoliu important de clienți la nivel național.

Compania beneficiază de acoperire națională, atât din punct de vedere administrativ, cât și ca infrastructură.

Agențiile și Centrele S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. se găsesc în București, Bacău, Cluj, Constanța, Craiova, Pitești, Timișoara și Sibiu, orașe în care se află și nodurile rețelei IP/MPLS, cu puncte de prezență în Suceava, Iași, Târgu-Jiu, Târgu-Mureș, Turnu Severin, Brașov și Baia Mare.

S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. beneficiază de un înalt nivel de competență și credibilitate în domeniul de activitate, susținând constant promovarea acelor principii etice și de performanță care vor asigura dezvoltarea companiei într-o manieră durabilă, receptivă atât la nevoile interne de creștere profesională, cât și la cele ale comunității în care își desfășoară activitatea.

Infrastructură

 • backbone de aproximativ 5000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 9 inele, prin care se asigură servicii de telecomunicații DWDM/SDH/ PDH și Ethernet;
 • backbone DWDM&IP/MPLS de aproximativ 4.000 km, cu acoperire națională, într-o topologie redundantă cu 4 inele.

Harta Fibra Optica

Rețeaua de fibră optică pe care sunt realizate cele două backbone-uri este construită într-o tehnologie fiabilă OPGW și asigură puncte de acces în 110 localități precum și legături transfrontaliere cu Ungaria, Bulgaria și Serbia (în viitor și cu Ucraina, Moldova și Turcia)

Certificări

S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. deține certificările Sistemului de Management al Calității confom cerințelor standardului ISO 9001, Sistemului de Management al Mediului confom cerințelor standardului ISO 14001, Sistemului de Management al Sănătății și Securității în Muncă confom cerințelor standardului ISO 45001 și Sistemului de Management al Securității Informațiilor la nivel de Executiv, confom cerințelor standardului ISO/IEC 27001:2013.

De asemenea, deține certificatul ANCOM de furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice din anul 2002 (O.U.G. nr. 679/2002), prin care beneficiază de dreptul de a furniza următoarele servicii de comunicații electronice:

 • Rețele publice de comunicații electronice (începând cu data de 11.11.2004);
 • Servicii de comunicații electronice destinate publicului (i) Servicii de linii închiriate și (ii) Servicii de comunicații electronice, altele decât telefonie și linii închiriate (începând cu data 01.07.2003);
 • Rețele și servicii private de comunicații electronice (începând cu data de 15.01.2003).
 • De asemenea, personalul S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. beneficiază de certificări cu relevanță în operarea și administrarea sistemelor IT&C dedicate infrastructurilor critice.
SARC 9001
SARC 9001
SARC 9001

SARC 9001
SARC 45001

SARC 9001

Afilieri


S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. este membră a mai multor organizații profesionale din domeniul IT&C și energetic

 • la nivel național:
  • Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei
  • Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România
  • Societatea Inginerilor Energeticieni din România
  • Asociatia Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice
 • la nivel internațional:
  • International Council on Large Electric Systems
  • European Utilities Telecom Council
  • Réseaux Internet Protocol Européens