TELETRANS este furnizorul de soluții și servicii de telecomunicații, tehnologia informației și informatică de proces/SCADA pentru CNTEE TRANSELECTRICA și un portofoliu important de clienți din mediul public și privat. Sediu social: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, RO-030236 Bucuresti.
Teletrans

ANUNȚ


Secretariatul General al Guvernului (APT), organizează consultări cu acționarul unic al Societății „TELETRANS” S.A., respectiv Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., având ca subiect Proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție pentru pozițiile de membrii în Consiliul de Administrație al societății Teletrans S.A., precum și Proiectul Scrisorii de așteptări, ca parte a componentei iniţiale a planului de selecţie.

Anunț       Componenta inițială       Scrisoare de așteptări      
 SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN REŢELE ELECTRICE DE TRANSPORT „TELETRANS“ S.A. este furnizorul de soluții și servicii de telecomunicații, tehnologia informației și informatică de proces/SCADA pentru CNTEE TRANSELECTRICA și un portofoliu important de clienți din mediul public și privat.


  • Informatică de Proces / SCADA
    Informatică de Proces / SCADA
  • IT&C
    IT&C
  • Colocare
    Colocare

S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. utilizează o rețea de fibră optică construită într-o tehnologie fiabilă OPGW, cu puncte de acces în 110 localități, precum și legături transfrontaliere cu Ungaria, Bulgaria și Serbia și asigură servicii de integrare în sistemul EMS/SCADA pentru producătorii de energie din surse regenerabile și noile sisteme de comandă-control din stații retehnologizate.SARC 9001
SARC 9001
SARC 9001

SARC 9001
SARC 45001

SARC 9001