TELETRANS este furnizorul de soluții și servicii de telecomunicații, tehnologia informației și informatică de proces/SCADA pentru CNTEE TRANSELECTRICA și un portofoliu important de clienți din mediul public și privat. Sediu social: Bd. Hristo Botev nr. 16-18, Sector 3, RO-030236 Bucuresti.
Teletrans

Informații Interes Public - HG NR.583/2016


1). Legislația în baza căreia funcționează compania
  • Legea nr.31/1990
  • OUG nr.109/2011
2). Componența CA și directori
Nume/Prenume CV Din data Afiliere politică Renumerație Statut
Andronache Raluca-Elena   în curs    
Ioniță Cristian-Ștefan   în curs    
Nancu Dumitru     în curs    
Neidoni Bogdan-Gabriel    -     
Vasiu Viorel    -     

Declarațiile de avere le găsiți aici

3) Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor CA și a directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor
OUG nr.109/2011
4). Scrisoare de asteptări
Nu se aplică
5). Contract de mandat
6). Bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari
7). Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani ( inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)
8). Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituțiile de creditare și către partenerii comerciali
Nu există datorii
9). Valoarea subvenției operationale primite de la bugetul de stat
Nu este cazul
10). Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de companie în interes public
Nu este cazul
11). Obiectivul de politică publică a companiei
Nu este cazul
12). Situații de risc/ analiză de risc din domeniul de activitate al companiei
13). Declaratia de aderare la SNA 2016-2020
14). Planul de integritate al companiei ( dezvoltat în concordanță cu ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etică și conformitatea) și mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate
16). Raport anual agreat
în lucru