Inginer principal (Tc.)
Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “TELETRANS”-S.A., Agentia Bacău - Compartiment Servicii Telecomunicatii, scoate la concurs 1(unu) post de inginer principal (telecomunicatii).
 

CONDIŢIILE MINIME pentru participare la concurs sunt următoarele:

 • Studii superioare de specialitate: electronică si telecomunicaţii sau calculatoare;
 • Vechime si experientă in domeniu de cel putin 3 ani;
 • Cunostinte privind echipamentele de telecomunicatii pe fibră optică;
 • Cunostinte privind mentenanta retelelor de fibră optică, măsurători cu OTDR;
 • Cunoaştinte si abilităti practice pentru executarea de sudură fibră optică;
 • Cunostinte avansate de operare în sistemele Windows si Linux;
 • Baze de date SQL, MySQL, ORACLE;
 • Administrare, instalare si configurare echipamente de retea;
 • Cunostinte hardware pentru repararea si întretinerea echipamentelor IT;
 • Cunostinte limba engleză – scris si vorbit – nivel avansat;
 • Abilităti de comunicare, flexibilitate si competent pentru lucrul în echipă;
 • Permis de conducere categoria B.

Concursul va avea loc în data de 08.04.2013, ora 10,00 la sediul SC TELETRANS SA din Bacau, str. Oituz nr. 41, şi va consta în: interviu, probă scrisă şi probă practică.

CANDIDAŢII vor prezenta cereri de înscriere la concurs, însoţite de următoarele documente:

 1. acte de studii, original şi copie xerox;
 2. curriculum vitae;
 3. memoriu de activitate profesională;
 4. copie după carnetul de muncă (cap. activitate în muncă) si ⁄ sau acte doveditoare despre activitatea desfasurata.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul SC TELETRANS SA din Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, sector 3, până cel târziu pe data de 05.04.2013.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0234 207 190.